เกี่ยวกับเรา บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด

บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนาของจังหวัดเชียงใหม่ที่เริ่มต้นมาจากการรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง ต่อเติม บ้าน อาคาร คอนโด ที่อยู่อาศัยทุกชนิด หลากหลายประเภท จนกระทั่งต่อมาเราได้พัฒนาตนเองมาเป็นบริษัทรับสร้างบ้านโดยมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ เป็นทั้งสุดยอดฝีมือในด้านต่างๆ รอบด้านทุกองค์ประกอบ มารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายและนโยบายในการก่อสร้างคือ “บ้านสวยด้วยมาตรฐาน” ซึ่งทุกขั้นตอนเราจะมี วิศวกร และทีมงานสถาปนิก ที่จะคอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ถูกต้อง และอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้วยประสบการณ์ ในธุรกิจด้านก่อสร้างที่มากกว่า 15 ปี บริษัท ซุปเปอร์ ฮีโร่ เฮาส์ จำกัด จึงเป็นบริษัทรับสร้างบ้านของชาวเชียงใหม่ ที่ มีงานบริการครอบคลุมตั้งแต่ การขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างจากสถาบันการเงิน การขออนุญาต ออกแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงความถูกต้องทางด้านวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นหลัก เราพร้อมที่จะทุ่มเทการทางานและให้บริการแก่ท่านด้วยความจริงใจ เปรียบเหมือนกับเป็นบ้านของเราเอง เพื่อให้การสร้างบ้านเป็นไปอย่างพิถีพิถัน ลงตัว เราใส่ใจใน